Palvelut perheyrityksille
Asiantuntijapalveluita ihmiseltä ihmiselle

Pysy ajantasalla seuraamalla Tuokkoa sosiaalisessa mediassa

Perheyritys

Perheyrittäjinä tiedämme, miten perheyritys toimii ja mitä perheyrittäjyyteen liittyy. Tarjoamme kattavat asiantuntijapalvelut perheyrityksille. Tuokolla on 45 vuoden historia ja jo yksi toteutettu sukupolvenvaihdos sekä useita yritysjärjestelyitä. Perheyrityksen tyypilliset ominaispiirteet, arvomaailma sekä muutoksen ja kasvun vaiheet ovat siis meille tuttuja myös oman hallintomme ja  kokemuksemme kautta.

Kotimaisten palveluiden lisäksi meillä on erinomaisesti toimivat kansainväliset yhteistyöverkostot ympäri maailmaa. Olemme alallamme Suomen suurin perheyhtiö.

Tuemme asiakkaitamme yritystoiminnan eri vaiheissa

Palveluitamme ovat mm.

Kokeneet asiantuntijamme ovat perehtyneet perheyritysten erityispiirteisiin

"Säädökset muuttuvat nykyään nopeammin kuin ennen ja viranomaisvaatimukset esimerkiksi talousraportoinnin osalta ovat kasvaneet. Kansainvälistyminen ja mm. EU-säädökset ovat osaltaan vaikuttaneet normiympäristön kasvamiseen. Kun yrittäjä ennen saattoi hoitaa itse kirjanpidon, nykyään siihen tarvitaan useimmiten ulkopuolista asiantuntijaa. Taloushallinnon palvelut ovat muutenkin siirtymässä yhä konsultoivampaan suuntaan.

Yleensä perheyrityksissä on tarve ulkopuoliselle asiantuntemukselle, koska yrityksen omat henkilöresurssit ovat useimmiten rajalliset.

Rahoituksen järjestäminen kasvun vaatimiin investointeihin voi olla haasteellista varsinkin vakuuksien osalta. Yrittäjä joutuu miettimään, antaako yrityksen lainan vakuudeksi yksityisomaisuutta, kuten oman asunnon. Toinen merkittävä asia on sukupolvenvaihdos. Tällöin yrittäjälle tulee ajankohtaiseksi pohtia, onko yrityksellä jatkajaa vai myydäänkö yritys. Molemmissa vaihtoehdoissa on paljon kysymyksiä, joiden ratkomiseksi tarvitaan usein ulkopuolista asiantuntijaa.

Tilintarkastajan asiantuntijuutta kannattaa käyttää useissa eri kysymyksissä. Esimerkkinä voisin mainita mm. arvonmäärityslaskelmat. Arvonmäärityslaskelmia tehdään yritystä myytäessä tai jos halutaan miettiä myyntiä yhtenä vaihtoehtona. Useilla perheyrityksillä on strategiana kasvu. Strategiaa laadittaessa tilintarkastajaa voi hyödyntää johdon apuna eri vaihtoehdoista tehtävissä laskelmissa. Myös verotukseen liittyvät kysymykset ja verosuunnittelu ovat aina tärkeitä ja ajankohtaisia asioita, joissa asiantuntijan apu voi tuoda merkittävää taloudellista hyötyä yrittäjälle. Tyypillisiä verotukseen liittyviä esimerkkejä ovat osinkoihin ja palkkaan liittyvät asiat.

Tilintarkastaja pystyy hahmottamaan perheyrityksen toimintaa kokonaisuutena paremmin kuin esimerkiksi ison kansainvälisen konsernin tytäryhtiön toimintaa, koska yritys henkilöityy omistajayrittäjään. Tilintarkastajan näkökulma lähtee omistajaintressistä, mikä perheyrityksessä on yksi taho, toisin kuin kansainvälisellä yhtiöllä, jolla voi olla tuhansia omistajia.

Tilintarkastaja seuraa tilannetta. Kun yritys kasvaa, tulee tarve järjestää lakisääteisen kirjanpidon lisäksi myös sisäisen laskennan järjestelmiä johtamisen tueksi. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset budjetit ja tulosennustejärjestelmät. Kasvun myötä yrittäjälle saattaa tulla ajankohtaiseksi taloushallinnon järjestäminen.

Tulevaisuudessa osaavan työvoiman saanti tulee olemaan iso haaste. Toinen merkittävä haaste on kannattavuus etenkin henkilöstökulujen osalta. Toivottavasti lainsäädäntö ja verotus tukisivat yritystoimintaa tulevaisuudessa. Myös kilpailukyvyn säilyttäminen on tärkeää."

 

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Timo Tuokko
timo.tuokko@tuokko.fi
040 513 1150

Jari Miikkulainen
jari.miikkulainen@tuokko.fi
050 464 8081

Janne Elo
janne.elo@tuokko.fi
050 353 3026

Lue uutisiamme