Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta-auditointi

Pysy ajantasalla seuraamalla Tuokkoa sosiaalisessa mediassa

Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta

Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta tarjoavat johtoa avustavaa ja lisäarvoa tuottavaa tarkastusta. Toimintaperiaatteisiimme kuuluvat tarkastustyön riskilähtöinen priorisointi, riskienhallintamenetelmien, sisäisen valvonnan rakenteiden, kontrollirutiinien kehittäminen ja varmistusmenettelyt johdon hyväksymien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi.

Sisäinen tarkastus

Tarjoamme riippumatonta, ulkopuolisen asiantuntijan osaamista arkaluonteisten asioiden hoitamiseksi luottamuksellisesti. Tämä antaa erinomaiset edellytykset keskittyä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kysymyksissä ainoastaan merkittävien ja olennaisten asioiden esille tuomiseen.

Sisäisen tarkastuksen palvelumme:

  • sisäiset tarkastukset yrityksissä ja yhteisöissä sekä julkishallinnon organisaatioissa IIA-ammattistandardien viitekehyksen mukaisesti
  • tietojärjestelmätarkastukset tietohallinnon ja -turvan tarkastamiseksi ISACA-ammattistandardien viitekehyksen mukaisesti
  • rahoitusprojektien ja -hankkeiden tarkastukset
  • sisäisen tarkastuksen organisaation rakentaminen, ulkoistamisprosessin suunnitteleminen ja tarkastusresurssien joustava täydentäminen
  • sisäisen tarkastuksen laatuarvioinnit (QAR-arvioinnit)
  • riskienhallintajärjestelmien liitännät osaksi operatiivisen liiketoiminnan suunnittelua käyttäen hyväksi COSO ERM -viitekehystä
  • sisäisen valvonnan itsearvioinnit nykyaikaisin CSA-menetelmin

Riskienhallinta

Riskienhallinnan ja väärinkäytösriskien torjunnan palveluihimme kuuluvat riskienhallinnan tason arviointi ja riskien kartoittaminen. Molemmat palvelumme perustuvat haastatteluiden ja työpajojen pohjalta tehtävään tutkimuksiin, joissa tunnistetaan ja arvioidaan organisaation toimintaa uhkaavia sisäisiä ja ulkoisia riskitekijöitä ja niiden todennäköisyyttä ja suuruutta. Tähän olemme kehittäneet oman, ainutlaatuisen Tuokko Risk -työkalun.

Järjestämme myös erimuotoisten ja -kokoisten organisaatioiden tarpeisiin räätälöityjä riskienhallinnan koulutuksia.

Ota yhteyttä