Yritys- ja ympäristövastuu
Vastuullista yritystoimintaa jo 45 vuotta!

Pysy ajantasalla seuraamalla Tuokkoa sosiaalisessa mediassa

Yritys- ja ympäristövastuuraportointi

Yritys- ja ympäristövastuuraportointi edellyttää yhtiöltä huolellista perehtymistä sekä tiedonkeruuprosessien luomista. Tarjoamme asiantuntija-apua ja -neuvontaa yritysvastuuraportin laadinnassa jo alkaen siitä, kun raportoinnin aloittamista vasta suunnitellaan.

Yritysvastuussa on kyse yrityksen vastuusta taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista – suorista ja epäsuorista, sen sidosryhmiin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Raportoinnilla viestitään yhtiön sidosryhmille paitsi toiminnan vastuullisuudesta ja yhtiön toimista ja tavoitteista sen hyväksi, myös vastuullisuuden vaikutuksesta liiketoiminnan kehitykseen.

Yritysvastuu on myös saatava mitattavaan muotoon, jotta sitä voidaan johtaa sekä realisoida sen liiketoiminnalliset hyödyt ja positiivinen vaikutus pitkän aikavälin taloudelliseen menestykseen.

Varmennuspalvelu asiakkaan tarpeen mukaisesti

Määrittelemme varmennuksen kohteen, laajuuden ja tavoitteen asiakkaan tarpeen mukaan. Näin voimme tarjota varmennuspalveluita kustannustehokkaasti. Varmennuksen kohteena voi olla joko koko vastuullisuusraportti ja sen antama kuva organisaation yhteiskuntavastuun tilasta ja tuloksista, tai se voidaan rajata yhteen tai useampiin seuraavista:

  • raportoidun määrätiedon kattavuus ja oikeellisuus
  • tietojen keruujärjestelmien ja menetelmien sekä raportointijärjestelmien luotettavuus
  • lähtötiedoista johdettujen tunnuslukujen luotettavuus
  • raportoinnin vastaavuus käytettyyn ohjeistoon (esimerkiksi GRI ja valtionyhtiöissä ensisijaisesti valtioneuvoston antama ohje) tai käytetyn ohjeiston soveltamistason arviointi
  • johdon raportoimat tiedot sisäisten toimintaperiaatteiden ja johtamisjärjestelmien käyttöönotossa
  • johdon raportoimat tiedot yhtiön tavoitteiden toteutumisesta

Varmennuksen tavoitteena ei ole arvioida organisaation suorituskykyä tai tuloksia sinänsä, mutta erikseen sovittaessa voidaan arvioida myös tapahtunutta kehitystä jollakin vastuun osa-alueella suhteessa aiempaan tilanteeseen tai tavoitteisiin.

Palvelua valtio-omisteisista yhtiöistä pk-yrityksiin

Palvelumme on suunniteltu erityisesti valtio-omisteisille yhtiöille, mutta ne soveltuvat hyvin myös pk-yrityksille.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

 

 

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Timo Tuokko
timo.tuokko@tuokko.fi
040 513 1150

Jari Miikkulainen
jari.miikkulainen@tuokko.fi
050 464 8081

Janne Elo
janne.elo@tuokko.fi
050 353 3026

Lue uutisemme