Pysy ajantasalla seuraamalla Tuokkoa sosiaalisessa mediassa

Tilintarkastuskertomus uudistui – uudistunut kertomus annetaan 31.12.2016 tai sen jälkeen päättyneiltä tilikausilta

mies täydentää lomaketta käsin Kuluvana keväänä on päästy tutustumaan ensimmäisiin uudistuneisiin tilintarkastuskertomuksiin. Uudistunut tilintarkastuskertomus on annettu 31.12.2016 tai sen jälkeen päättyneiltä tilikausilta.

Uudistus johtuu tilinpäätösdirektiivin ja tilintarkastusdirektiivin uudistusten implementoinnista suomalaiseen tilintarkastuslainsäädäntöön ja tilintarkastusta säätelevien standardien muutoksista.
Tavoitteena on ollut aikaisempaa informatiivisempi ja lukijaystävällisempi tilintarkastuskertomus, joka osaltaan yhtenäistäisi tilintarkastajan, tilintarkastettavan ja muiden sidosryhmien käsitystä tilintarkastuksen sisällöstä. Alan terminologia on kuitenkin edelleen vahvasti esillä.

Näkyvimmät muutokset koskevat yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen eli PIE-yhteisöjen (mm. pörssiyhtiöt) tilintarkastuskertomuksia, joissa tulee kuvata tilintarkastuksessa keskeisiksi arvioituja seikkoja sekä niihin kohdistettuja tarkastustoimenpiteitä. Myös muiden kuin PIE-yhteisöjen tilintarkastuskertomukset ovat muuttuneet olennaisesti sekä sisällöltään että rakenteeltaan.

Kaikkien yhteisöjen tilintarkastuskertomuksia koskevia muutoksia

Ensi silmäyksellä selvin muutos on tilintarkastuskertomuksen pituudessa, joka on vähintäänkin tuplaantunut. Luettavuuden kannalta sisältöä on vaikea mahduttaa yhdelle sivulle, joten näemme yhteisöstä riippuen vähintään 2–3-sivuisia tilintarkastuskertomuksia.
Tilintarkastuskertomuksen sisällön sijoittelu voi hieman vaihdella tilintarkastusyhteisöstä riippuen, ja esimerkiksi osa kertomuksen sisällöstä voi olla tarkoituksenmukaista esittää erillisessä liitteessä.

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Tuloslaskelman, taseen, liitetietojen ja mahdollisen rahoituslaskelman tarkastukset muodostavat tilinpäätöksen tilintarkastuksen. Näiden lisäksi tarkastuksen kohteena on edelleen myös toimintakertomus, joka on erotettu tilinpäätöksen tilintarkastuksesta. Toimintakertomuksen tarkastuksesta lausutaan erillään tilinpäätöksen tilintarkastuksesta ja lausunto on sijoitettu tilintarkastuskertomuksen muita raportointivelvoitteita koskevaan osioon.
Aikaisemmin tilintarkastuskertomuksen loppupuolelle sijoitettu lausunto tilinpäätöksestä esitetään jatkossa ensimmäisenä. Kun ennen annettiin lausunto siitä, antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, nyt lausutaan 1.1.2016 voimaan tulleen uuden kirjanpitolain mukaisesti tilinpäätöksen oikeasta ja riittävästä kuvasta ja siitä, täyttääkö tilinpäätös lakisääteiset vaatimukset.
Varsinaisen lausunnon jälkeen esitettävän lausunnon perustelut -kappaleen sisältö on osittain sama kuin uudistusta edeltäneissä tilintarkastuskertomuksissa. Lausunnon perustelujen merkitys korostuu, jos tilinpäätöksestä annetaan varauman sisältävä tai kielteinen lausunto tai lausunto jätetään kokonaan antamatta.
Vaikka uudistuneessa tilintarkastuskertomuksessa korostuu tilinpäätöksen tilintarkastusta koskevat seikat, myös yhteisön hallinto ja kirjanpito ovat tilintarkastuslain mukaisesti edelleen tilintarkastuksen kohteena.

Muut raportointivelvoitteet

Muihin raportointivelvoitteisiin sisältyy muun kuin tilinpäätökseen sisältyvän informaation arvioiminen. Muuta informaatiota on tavallisimmin toimintakertomus, joka ei ole enää lainsäädännöllisesti tilintarkastuksen kohteena.
Tilintarkastuskertomuksessa annetaan lausunto siitä, onko toimintakertomus laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti, ja ovatko toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot yhdenmukaisia (aikaisemmin ristiriidattomia). Lisäksi on raportoitava mahdollisista toimintakertomuksessa havaituista olennaisista virheellisyyksistä.
Muihin raportointivelvoitteisiin sisältyvät myös esimerkiksi mahdolliset tilintarkastuslain edellyttämät huomautukset, kansalliset lausunnot tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjakoesityksestä ja vastuuvapaudesta sekä erityislainsäädännöstä johtuvat lausunnot – esimerkiksi säätiölain edellyttämä lausunto toimintakertomuksesta ja toimielinten palkkioista.

Johdon ja tilintarkastajan velvollisuudet

Johdon velvollisuuksia tilinpäätöksen laatimisessa ja sisäisen valvonnan järjestämisessä sekä tilintarkastajan velvollisuuksia tilinpäätöksen tilintarkastuksessa eritellään aikaisempaa laajemmin. Lisäksi kuvataan molempien tehtäviä mahdollisen muiden raportointivelvoitteiden osalta.
Sisällöllisesti kokonaan uusi lisäys uudistuneessa tilintarkastuskertomuksessa on yhteisön toiminnan jatkuvuuteen liittyvien johdon ja tilintarkastajan velvollisuuksien esittäminen. Vaikka jatkuvuusarviointi on ollut osa tilinpäätöksen laatimista ja tilintarkastusta ennenkin, velvollisuuksien kuvaukset lisäävät tietoisuutta asiakokonaisuudesta, joka saattaa olla mutkikas jatkuvuudeltaan epävarmassa tilanteessa olevassa yhteisössä.

Share

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kirjoittanut: Maria Haapala | 28.2.2017 | Kategoriassa: Ajankohtaista