Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Arvonlisäverotus

Arvonlisäveroasiantuntijamme avustavat käytännön ongelmatilanteissa. Varsin usein ongelmat liittyvät tulkintakysymyksiin. Virheelliset tulkinnat voivat aiheuttaa todella ikäviä yllätyksiä verottajan tulkitessa toisin. Näitä tilanteita voidaan ehkäistä selvittämällä oman toiminnan arvonlisäveroasiat ajoissa etukäteen asiantuntijoiden avulla. Kokeneet asiantuntijamme toimivat lisäksi aktiivisesti luennoitsijoina ja kouluttajina liittyen arvonlisäverotuksen ajankohtaisiin aiheisiin.

Arvonlisäverolainsäädäntö

Arvonlisäverolainsäädäntö poikkeaa monissa tilanteissa tuloverotuksen säännöksistä, mutta vaikuttaa osaltaan itse arvonlisäverotuksen lisäksi myös tuloverotukseen. Säännökset ovat varsin monisäikeisiä ja erityistä huomiota niihin tulee kiinnittää muun muassa yritysjärjestelyissä, rakennusalalla sekä kansainvälisessä tavara- ja palvelukaupassa. Avustamme asiakkaitamme sekä arvonlisäverotuksen yleisen oikeellisuuden tarkistamisessa että erityistilanteissa, niin verolainsäädännön kuin myös oikean kirjanpidollisen käsittelyn osalta.

Apua muutoksenhakuun ja ennakkoratkaisuhakemuksiin

Palveluumme kuuluu myös avustaminen verotarkastusten yhteydessä ja muutoksenhakumenettelyssä sekä mahdollisten verohallinnolle tehtävien ennakkoratkaisuhakemusten laadinnassa. Keskeisenä tavoitteena on arvonlisäverokäsittelyn oikeellisuus ja tätä kautta riskien minimoiminen.

Kokeneet asiantuntijamme avustavat mm. seuraavissa arvonlisäverokysymyksissä:

  • arvonlisäverovelvollisuus
  • arvonlisäveron vähennysoikeus
  • kansainvälinen arvonlisäverotus
  • käänteinen arvonlisäverovelvollisuus
  • käytännön arvonlisäverotus
  • räätälöidyt arvonlisäveroluennot ja -koulutukset