Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Arvonmääritys ja taloudelliset analyysit

Omistajat ja johto tarvitsevat usein taloudellisia analyysejä tai yhtiön osakekannan tai liiketoimintojen arvonmäärityksiä päätöksentekonsa pohjaksi. Tyypillisiä arvonmääritystilanteita voivat olla yritys- tai liiketoimintakauppojen suunnittelu, yhtiön tai sen omistuksen rakennejärjestelyt tai pelkästään yrityksen arvonseuranta.

Tukea päätöksentekoon

Tarjoamme puolueetonta, luotettavaa ja asiantuntevaa taloudellisten analyysien tai arvonmääritysten tuottamispalvelua. Kokeneet KHT ja HT tarkastajamme, jotka analysoivat osana päivittäisiä työtehtäviään yritysten liiketoimintoja, prosesseja ja niihin liittyviä riskejä sekä yritysten taloudellisia lukuja, pystyvät tuottamaan ytimekkäitä ja olennaisiin asioihin keskittyviä arvonmääritysraportteja päätöksenteon tueksi.

Taloudelliset analyysit ja arvonmääritykset tuotetaan yhtiön tai liiketoiminnan toteutuneisiin historiallisiin tulos- ja tasetietoihin perustuen, mutta katsoen aina tulevaisuuteen. Pidämme tärkeänä, että osana analyysiä ja arvomääritystä keskustelemme aina omistajien tai toimivan johdon kanssa laskelmien perusteista, käytetyistä oletuksista sekä kohteen tulevaisuuden näkymistä.