Tilaa Asiantuntija auttaa -artikkeli
suoraan sähköpostiisi!

Tilaa artikkeli

Asiantuntija auttaa

Muuttuva arvonlisäveroilmoittaminen Arvonlisäveroilmoittamisessa on tulossa melkoisia muutoksia. Ensimmäisenä vaiheena – ...
Lue lisää
Taustaa Uudistuksen tarkoituksena on varmistaa oikea verokertymä ja torjua harmaata ...
Lue lisää
Maksujärjestely Alkuvuoden arvonlisäveroja voi hakea takaisin OmaVerossa maksujärjestelypyynnöllä 26.5.2020 alkaen. ...
Lue lisää
STEA on toimittanut verkkoon vuosiselvitystehtävät niille järjestöille, joita selvitysvelvollisuus koskee. ...
Lue lisää
Kevät 2020 on ollut hyvin poikkeuksellinen johtuen maailmalla riehuvasta korona-viruksesta. ...
Lue lisää
Yhdistyksen kevätkokous Valmiuslain käyttöönotto on rajannut tänä keväänä julkiset kokoontumiset ...
Lue lisää
Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019) laajenee koskemaan muitakin ...
Lue lisää
Yrityksen ennakkoverot Ennakkoveron määrä perustuu arvioon yrityksen verotettavasta tuloksesta. Jos ...
Lue lisää
Hyvä asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme, Kiitos, että haluat tehdä yhteistyötä kanssamme ...
Lue lisää
Brexit: Erosopimus EU:n ja Britannian erosopimus Brexit tuli voimaan 1. ...
Lue lisää
Tilinpäätös antaa käyttäjälleen paljon tietoa mm. yrityksen omaisuudesta, päätöksentekokyvystä ja ...
Lue lisää
Viimeisten vuosien aikana on puhuttu laajalti siitä, että kehittyvän tekoälyn ...
Lue lisää
Verohallinto on 18.12.2019 antanut päivitetyn ohjeen VH/2863/00.01.00/2019 ”Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa”. Tärkeimmät ...
Lue lisää
Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin tiedot tosiasiallisista edunsaajistaan ...
Lue lisää
Kirjanpitolautakunnan 5.6.2017 antama yleisohje perustajaurakoinnin kirjanpitokäsittelystä jätti avoimeksi, miten sovelletaan ...
Lue lisää
Yksityisten osakeyhtiöiden 2 500 euron vähimmäisosakepääomavaatimus poistui 1.7.2019, jonka jälkeen ...
Lue lisää
Uusia palveluita tai tuotteita kehittävän nuoren ja kasvuun tähtäävän yhtiön ...
Lue lisää
Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien tulee 1.7.2019 alkaen ilmoittaa kaupparekisteriin tosiasialliset edunsaajansa. ...
Lue lisää
Osakeyhtiölain säännöksen mukaan emoyhtiön on laadittava konsernitilinpäätös, jos se jakaa ...
Lue lisää
Yritystoiminnan verotusta sääntelevässä elinkeinoverolainsäädännössä tapahtuu merkittävä muutos verovuodelta 2020 toimitettavassa ...
Lue lisää
18.6.2019 julkaistu artikkeli on päivitetty 19.6.2019. Antti Rinteen hallitus kaavailee ...
Lue lisää
Miten yrityksen arvo lasketaan? Kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta, sillä ...
Lue lisää
Pitkäaikainen kokemus pienten yritysten tilintarkastuksista on osoittanut kirjanpidon tason maassamme ...
Lue lisää
  Suomesta käsin ulkomaisille asiakkaille tapahtuva myynti ei yleensä luo ...
Lue lisää
Suomi.fi Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa henkilö tai yritys voi antaa veroasioiden hoitamiseen ...
Lue lisää
  Veroasioiden valtuutukset muuttuuvat ja Suomi.fi Valtuudet -palvelu korvaa Katso-roolit ...
Lue lisää
  Tuloverolain uusi 69 b § toi muutoksia työnantajan kustantaman ...
Lue lisää
  Elinkeinoverolain (EVL) 7 §:n vähennyskelpoisia menoja ja menetyksiä koskevan ...
Lue lisää
Yhteisöveron muutoksia ja eriytyminen pääomatuloverokannasta Osakeyhtiön voitostaan maksama yhteisövero on ...
Lue lisää
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen verotusmenettelyä ja seuraamusmaksujen yhtenäistymistä koskevat lakimuutokset ...
Lue lisää
Konserniin kuuluvien yhtiöiden välisissä liiketoimissa edellytetään hinnoittelulta ja muilta ehdoilta ...
Lue lisää
Omaveron muutokset Verotusmenettelyyn on tullut paljon muutoksia, erityisesti OmaVeroon, jonka ...
Lue lisää
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloveroilmoitusten antamiseen muutoksia Marraskuun 2017 alusta lähtien ...
Lue lisää
Uusi yleisohje perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittelystä Kirjanpitolautakunta on 5.6.2017 antanut uuden yleisohjeen ...
Lue lisää
Viron 20.8.1991 tapahtuneen uudelleen itsenäistymisen jälkeen maahan alkoi virrata ulkomaalaisia ...
Lue lisää
Yritysostaja joutuu monesti kilpailutilanteeseen ostaessaan yritystä. Taitava yritysostaja voi hinnoitella ...
Lue lisää
Yleistä arvonlisäverovelvollisuudesta, laskuista ja ilmoittamisesta Konkurssin alkaessa konkurssivelallisen yhtiön arvonlisäverovelvollisuus ...
Lue lisää
Konkurssipesän liiketoiminnan jatkamisen tavoitteena on velkojien parempien jako-osuuksien turvaaminen. Liiketoimintaa ...
Lue lisää
Konkurssipesän pesänhoitajan tulee huolehtia, että velallisen toiminta ennen konkurssia tarkastetaan ...
Lue lisää
Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tässä hallinnollisia ja teknisiä järjestelyitä, joilla pyritään varmistamaan ...
Lue lisää
Sananen historiaa Taloushallinnon tehtävät ovat viimeisten vuosikymmenten kuluessa siirtyneet enenevässä ...
Lue lisää
Palkanlaskennan ja kirjanpidon ulkoistaminen on yleistynyt viime vuosien aikana varsinkin ...
Lue lisää
  Taloushallintojärjestelmien digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia taloushallinnon ja johdon raportointiin. ...
Lue lisää
Varaukset olivat aina 1990-luvun loppupuolelle asti merkittävässä asemassa tilinpäätöstä laadittaessa. ...
Lue lisää
Johdanto Toimintakertomus tuo tilinpäätösinformaation käyttäjälle tietoa, joka ei ilmene tilinpäätöksestä ...
Lue lisää
Kirjanpitolainsäädännön uudistusta valmisteltiin vuodesta 2013 alkaen. Muutoksen perustana on 26.6.2013 ...
Lue lisää
Ketjukauppojen verotuskohtelun ja erityisesti verotuksen perusteiden selventämiseksi on hyvä käsitellä ...
Lue lisää
Osakas – Tarkista pääomansijoituksesi 10 vuoden aikaraja. Suunnittele SVOP-sijoitustesi verotus! ...
Lue lisää
Suomessa on menossa merkittävä yritysten sukupolvenvaihdosaalto suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. ...
Lue lisää
Oy Tuokko Ltd on jäsen Praxity AISBL:ssä, joka on maailman ...
Lue lisää
Sisäinen tarkastus on tarkastuskohteesta ja sen vastuuhenkilöistä riippumatonta ja objektiivista ...
Lue lisää
Rahoitusjohdannaisten käyttöön liittyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön järjestämisen lisäksi ...
Lue lisää
Uudessa kirjanpitolaissa, joka astui voimaan 1.1.2016, mahdollistetaan velkojien näkökulmasta ongelmallisia ...
Lue lisää
Omien osakkeiden hankinnalla tarkoitetaan tilannetta, jolloin osakkeenomistaja myy vapaaehtoisesti yhtiölle ...
Lue lisää
Yksityisen säätiön vuonna 1973 perustaman International Accounting Standards Boardin (IASB, ...
Lue lisää
Säätiölaki ja sen määritelmä Säätiölaki uusittiin vuonna 2015. Aikaisemman, alkuaan ...
Lue lisää
Kirjanpitolainsäädäntömme alku Itsenäisyytemme ajan laskentatoimen kuvaamista ei voine aloittaa mainitsematta ...
Lue lisää
Suomalainen tilintarkastuskäytäntö olisi ollut hyvä vientituote Suomalainen tilintarkastus on perinteisesti ...
Lue lisää
Henkilöyhtiön vastuusuhteista Henkilöyhtiöissä[1] yhtiömiesten ja johdon oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista ...
Lue lisää
Pääseekö hallitus kuin koira veräjästä? Konkurssipesien nostamat kanteet ovat pääsääntöisesti ...
Lue lisää
1990-luvun lama kosketti eri tavoin lähes puoltatoista miljoonaa suomalaista. Syyt ...
Lue lisää
On pyhäinmiesten päivä vuonna 1979 ja istun isossa konttorihuoneessani. Ulkona ...
Lue lisää
Kuva: Pienten ja keskisuurten yritysten osuus koko yrityskannasta on 99,8 ...
Lue lisää
Monet yritystoimintaan liittyvät asiat ovat kuluneiden 45 vuoden aikana muuttuneet. ...
Lue lisää
Yrityksen toiminnan laajentuessa ja osakasmäärän kasvaessa osakassopimuksen merkitys kasvaa. Asiantuntijamme ...
Lue lisää
Konkurssipesän pesänhoitajan tulee huolehtia, että velallisen toiminta ennen konkurssia tarkastetaan ...
Lue lisää
Sukupolvenvaihdos -pikaopas
Lataa opas
Työnantajan maksut
Lue lisää
Palkkaa vai osinkoa?
Lataa opas
Muistilista kiinteistö-osakeyhtiölle
Lataa muistilista
Muistilista osakeyhtiölle
Lataa muistilista
Muistilista säätiölle ja yhdistykselle
Lataa muistilista
Muistilista asunto-osakeyhtiölle
Lataa muistilista
Tilintarkastuksen muistilista
Lataa muistilista