Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Asiantuntija auttaa

Kokemuksia projektitarkastuksista

Taustaa Neljännesvuosisadan kestäneen tilintarkastusurani aikana olen toiminut vastuullisena tarkastajana Tekes-tarkastuksissa, ...
Lue lisää

Yritysverojärjestelmän muutoksia viime vuosikymmeninä

Yhteisöveron muutoksia ja eriytyminen pääomatuloverokannasta Osakeyhtiön voitostaan maksama yhteisövero on ...
Lue lisää

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen muutokset 1.5.2018

  Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen verotusmenettelyä ja seuraamusmaksujen yhtenäistymistä koskevat ...
Lue lisää

Siirtohinnoittelun dokumentointivelvollisuus Suomessa

    Konserniin kuuluvien yhtiöiden välisissä liiketoimissa edellytetään hinnoittelulta ja ...
Lue lisää

Verotusmenettelyn muutokset 1.11.2017 alkaen - uudet palvelut OmaVerossa

Omaveron muutokset Verotusmenettelyyn on tullut paljon muutoksia, erityisesti OmaVeroon, jonka ...
Lue lisää

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloveroilmoitusten antamiseen muutoksia

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloveroilmoitusten antamiseen muutoksia Marraskuun 2017 alusta lähtien ...
Lue lisää

Uusi yleisohje kirjanpitolautakunnalta-perustajaurakoitsijan tilinpäätös myllerryksessä

Uusi yleisohje perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittelystä Kirjanpitolautakunta on 5.6.2017 antanut uuden yleisohjeen ...
Lue lisää

Viro kiinnostaa suomalaisia yrityksiä ja yrittäjiä

Viron 20.8.1991 tapahtuneen uudelleen itsenäistymisen jälkeen maahan alkoi virrata ulkomaalaisia ...
Lue lisää

Riskienhallinnalla kilpailuetua yrityskaupoissa

Yritysostaja joutuu monesti kilpailutilanteeseen ostaessaan yritystä. Taitava yritysostaja voi hinnoitella ...
Lue lisää

Konkurssipesän arvonlisäverotus

Yleistä arvonlisäverovelvollisuudesta, laskuista ja ilmoittamisesta Konkurssin alkaessa konkurssivelallisen yhtiön arvonlisäverovelvollisuus ...
Lue lisää

Kirjanpidon järjestäminen konkurssipesän jatkaessa liiketoimintaa

Konkurssipesän liiketoiminnan jatkamisen tavoitteena on velkojien parempien jako-osuuksien turvaaminen. Liiketoimintaa ...
Lue lisää

Pesänhoitajan ja erityistarkastuksen suorittajan välinen yhteistyö

Konkurssipesän pesänhoitajan tulee huolehtia, että velallisen toiminta ennen konkurssia tarkastetaan ...
Lue lisää

Tilintarkastajien laadunvalvonta

Taustaa Yksityisen puolen tilintarkastajien laadunvalvonta on ollut aluksi tilintarkastajajärjestöjen hoitamaa ...
Lue lisää

Tietoturva yrityksen tehokkaan liiketoiminnan ja häiriöttömän toimintaympäristön takeena

Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tässä hallinnollisia ja teknisiä järjestelyitä, joilla pyritään varmistamaan ...
Lue lisää

Sähköinen taloushallinto sekä sen tarjoamat mahdollisuudet ja vaarat

Sananen historiaa Taloushallinnon tehtävät ovat viimeisten vuosikymmenten kuluessa siirtyneet enenevässä ...
Lue lisää

Kokemuksia: ulkoistettu kirjanpito ja palkanlaskenta

Palkanlaskennan ja kirjanpidon ulkoistaminen on yleistynyt viime vuosien aikana varsinkin ...
Lue lisää

Taloushallinnon digitalisaatio johdon raportoinnissa

  Taloushallintojärjestelmien digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia taloushallinnon ja johdon raportointiin. ...
Lue lisää

Varaukset tilinpäätöksessä – onko niitä?

Varaukset olivat aina 1990-luvun loppupuolelle asti merkittävässä asemassa tilinpäätöstä laadittaessa. ...
Lue lisää

Toimintakertomuksen merkitys tilinpäätösinformaatiossa

Johdanto Toimintakertomus tuo tilinpäätösinformaation käyttäjälle tietoa, joka ei ilmene tilinpäätöksestä ...
Lue lisää

Kirjanpitolain muutos ja sen ydinkohdat

Kirjanpitolainsäädännön uudistusta valmisteltiin vuodesta 2013 alkaen. Muutoksen perustana on 26.6.2013 ...
Lue lisää

Kokemuksia: pienten yritysten tilintarkastus

Pitkäaikainen kokemus pienten yritysten tilintarkastuksista on valitettavasti osoittanut kirjanpidon tason ...
Lue lisää

Ketjukaupat kansainvälisen tavarakaupan arvonlisäverotuksessa

Ketjukauppojen verotuskohtelun ja erityisesti verotuksen perusteiden selventämiseksi on hyvä käsitellä ...
Lue lisää

Vapaan oman pääoman rahaston käsittely verotuksessa

Nykyinen osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.9.2006. Osakeyhtiön sidotun pääoman määritelmä ja ...
Lue lisää

Yrityksen sukupolvenvaihdos ja siihen liittyvät sudenkuopat

Suomessa on menossa merkittävä yritysten sukupolvenvaihdosaalto suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. ...
Lue lisää

Praxity – väylä kansainvälisille markkinoille

Oy Tuokko Ltd on jäsen Praxity AISBL:ssä, joka on maailman ...
Lue lisää

Ulkoistettu sisäinen tarkastus pörssiyhtiön johdon apuna

Sisäinen tarkastus on tarkastuskohteesta ja sen vastuuhenkilöistä riippumatonta ja objektiivista ...
Lue lisää

Johdannaisiin liittyvät sudenkuopat – jos et ymmärrä, älä sijoita

Rahoitusjohdannaisten käyttöön liittyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön järjestämisen lisäksi ...
Lue lisää

Uuden 1.1.2016 voimaan tulleen kirjanpitolain mahdollistamat puhallukset

Uudessa kirjanpitolaissa, joka astui voimaan 1.1.2016, mahdollistetaan velkojien näkökulmasta ongelmallisia ...
Lue lisää

Omien osakkeiden hankinta ja lunastus, käsittely yhtiöoikeudessa ja tilinpäätöksessä

Omien osakkeiden hankinnalla tarkoitetaan tilannetta, jolloin osakkeenomistaja myy vapaaehtoisesti yhtiölle ...
Lue lisää

Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja niiden “pehmeät” kohdat [1]

  Yksityisen säätiön vuonna 1973 perustaman International Accounting Standards Boardin ...
Lue lisää

Muuttiko 2015 voimaan tullut säätiölaki säätiön perusluonnetta liiketoiminnalliseen suuntaan?

Säätiölaki ja sen määritelmä Säätiölaki uusittiin viime vuonna. Aikaisemman, alkuaan ...
Lue lisää

Suomalaisen kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännön kehitys

Kirjanpitolainsäädäntömme alku Itsenäisyytemme ajan laskentatoimen kuvaamista ei voine aloittaa mainitsematta ...
Lue lisää

Tilintarkastajista pilkunviilaajiako?

Suomalainen tilintarkastuskäytäntö olisi ollut hyvä vientituote Suomalainen tilintarkastus on perinteisesti ...
Lue lisää

Henkilöyhtiön vastuusuhteista, oman pääoman esittämisestä tilinpäätöksessä ja vastuista yhtiön konkurssissa

1 Henkilöyhtiön vastuusuhteista Henkilöyhtiöissä[1] yhtiömiesten ja johdon oikeuksista, velvollisuuksista ja ...
Lue lisää

Yhtiön hallituksen vastuusta konkurssissa osakeyhtiölain valossa

Pääseekö hallitus kuin koira veräjästä? Konkurssipesien nostamat kanteet ovat pääsääntöisesti ...
Lue lisää

Taloushistoriamme synkimmät vuosikymmenet

1990-luvun lama kosketti eri tavoin lähes puoltatoista miljoonaa suomalaista. Syyt ...
Lue lisää

Tilintarkastajan viralliset tehtävät ja yritysjohdon odotukset tilintarkastajalta

On pyhäinmiesten päivä vuonna 1979 ja istun isossa konttorihuoneessani. Ulkona ...
Lue lisää

Yrittäjyydestä uuden talouspolitiikan strateginen ydin

Kuva: Pienten ja keskisuurten yritysten osuus koko yrityskannasta on 99,8 ...
Lue lisää

Historiaa

Monet yritystoimintaan liittyvät asiat ovat kuluneiden 45 vuoden aikana muuttuneet. ...
Lue lisää

Osakassopimuksella turvaa yritystoiminnan jatkumiselle

Yrityksen toiminnan laajentuessa ja osakasmäärän kasvaessa osakassopimuksen merkitys kasvaa. Asiantuntijamme ...
Lue lisää

Konkurssivelallisen erityistarkastus osana tehokasta insolvenssimenettelyä

Konkurssipesän pesänhoitajan tulee huolehtia, että velallisen toiminta ennen konkurssia tarkastetaan ...
Lue lisää

Sukupolven vaihdos

Opas

Työnantajan maksut

Opas

Palkkaa vai osinkoa?

Opas

Muistilista kiinteistö-osakeyhtiölle

Opas

Muistilista osakeyhtiölle

Opas

Muistilista säätiölle ja yhdistykselle

Opas

Muistilista asunto-osakeyhtiölle

Opas

Tilintarkastuksen muistilista

Opas