Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Kirjanpito ja tilinpäätös

Lakisääteinen kirjanpito ja tilinpäätös muodostavat taloushallintopalveluidemme perustan. Käytössämme ovat järjestelmät, joilla hoidamme työn tehokkaasti ajasta ja paikasta riippumatta.

Kirjanpitopalveluihimme kuuluvat mm.

  • kirjanpito
  • laskutus ja verkkolaskutus
  • sähköinen ostolaskujen käsittely
  • maksuliikenteen hoito
  • viralliset tilinpäätökset ja konsernitilinpäätökset
  • budjetointityökalut ja -konsultointi
  • johdon ja konsernin emoyhtiön raportointi
  • sähköinen viranomaisraportointi
  • kirjanpitopalvelut erityistilanteissa, kuten laajamittaiset selvitystyöt, loppuunsaattamiset, konkurssiyhtiöiden kirjanpidot ja muut erityistoimeksiannot.