Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Koulutukset

Järjestämme asiakaskohtaista, räätälöityä koulutusta, annamme tulkintoja ja neuvontaa uusien standardien ja tulkintojen soveltamisesta sekä selvitämme esimerkiksi suunnitteilla olevien sopimusten vaikutuksia IFRS-raportoinnin kannalta.

Asiantuntijamme toimivat kouluttajina mm. riskienhallintaan, kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja verotukseen sekä taloushallinnon hoitoon liittyvissä asioissa. Tyyppilisiä koulutusalueitamme ovat:

  • tuloverokoulutukset laaja-alaisesti mm. sukupolvenvaihdos, yritysjärjestelyt, konsernin verosuunnittelu, yrittäjän verosuunnittelu
  • kirjanpito, tilinpäätös ja verotus mm. konsernitilinpäätökset, rahoitusinstrumentit, yritysjärjestelyt, hyvä kirjanpito- ja tilinpäätöstapa
  • arvonlisäverokoulutukset laaja-alaisesti mm. kansainvälinen arvonlisäverotus ja rakennusalan arvonlisäverotus
  • yhteisölainsäädäntökoulutukset mm. johdon vastuiden tai hallinnon hoidon näkökulmasta osakeyhtiölaki, säätiölaki, yhdistyslaki
  • riskienhallinnan koulutukset mm. johdon riskienhallinta, väärinkäytösten tunnistaminen
  • taloushallinnon koulutukset