Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Muistilista

Maksuprosentit

Työnantajan TyEL-maksut

2017

2016

Tilapäinen työnantaja 25,1 % 25,1 %
PK-yritys palkkasumma v. 2015 alle 2 044 500 € 25,1 % 25,1 %
Suurtyönantaja palkkasumma v. 2015 yli 2 044 500 € 25,1 % 25,1 %

Perusmaksu ilman asiakashyvitystä, alennuksia tai maksuluokan vaikutusta

Työntekijän TyEL-maksut

17 – 52-vuotiaat 6,15 % 5,70 %
53 – 62- vuotiaat 7,65 % 7,20 %
63 – 67-vuotiaat 6,15 % 7,20 %

Vuosina 2017 – 2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53 – 62 vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä
suurempi maksu. Vastaavasti samalta ajalta eläkettä kertyy 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan.

TyEL-rajat

2017

2016

Työntekijän ansion alaraja €/kk 58,19 57,51
Tilapäinen työnantaja
vain tilapäisiä työntekijöitä
6 kk:n palkkasumma alle €/6 kk
8 334 8 238
Sopimustyönantaja
jatkuvasti työntekijöitä tai
6 kk:n palkkasumma yli €/6 kk
8 334 8 238

 

YEL-rajat

2017

2016

18 – 52-vuotiaat 24,10 % 23,60 %
53 – 62-vuotiaat 25,60 % 25,10 %
63 – 67-vuotiaat 24,10 % 25,10 %
Aloittava yrittäjä (alennus 22 %)
18 – 52-vuotiaat 18,80 % 18,408 %
53 – 62-vuotiaat 19,97 % 19,578 %
63 – 67-vuotiaat 18,80 % 19,578 %

Vuosina 2017 – 2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53 – 62 vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä
suurempi maksu. Vastaavasti eläkettä kertyy samalta ajalta 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan.
YEL-maksu muuttuu seuraavan vuoden alusta, kun yrittäjä täyttää 53 vuotta tai 63 vuotta.

 

YEL-rajamäärät

(€/vuosi)

2017

2016

Työtulon alaraja 7 645, 25 7 557,18
Työtulon yläraja 173 625,00 171 625,00
Mahdollisuus osa-aika- eläkkeeseen, jos työtulo 15 114,37
Työttömänä mahdollisuus KELAn päivärahaan, jos vähintään työtulo 12 564,00 12 420,00
Mahdollisuus liittyä työttömyyskassaan, jos vähintään työtulo 12 564,00 12 420,00

 

Sairausvakuutusmaksu

2017

2016

Työnantaja 1,08 % 2,12 %
Yrittäjä 1,64 % 2,25 %
Palkansaaja 1,58 % 2,12 %

 

Työttömyysvakuutusmaksu

2017

2016

Työnantaja, palkkasumma enintään 2 059 500 € 0,80 % 1,00 %
palkkasumman osa, joka ylittää 2 059 500 € 3,30 % 3,90 %
Työntekijä 1,60 % 1,15 %
Osaomistaja 0,80 % 1,00 %
TyEL-vakuutettu osaomistaja 0,70 % 0,46 %

 

Korot

2017

2016

Peruskorko 0,00 % 0,00 %
Viivästyskorko 1.1. – 30.6 8,00 % 8,50 %
Viivästyskorko 1.7. – 31.12 8,00 % 8,00 %

 

Verotuksen tärkeät päivämäärät

Veroilmoitus

• neljän (4) kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden loppumisesta.

Verotus päättyy

• kymmenen kuukautta tilikauden vii-meisen kalenterikuukauden päättymi-sen jälkeen.

Jäännösvero

• Yhteisön jäännösveron eräpäivä on yhteisön verotuksen päättymiskuukautta seuraavan  kuukauden 25. päivä.

Oma-aloitteiset verot

• Oma-aloitteisten verojen ilmoittamisen ja maksamisen määräpäivä on kuukauden 12. päivä.

Työnantajasuoritukset

• Yleensä verokausi on kalenterikuukausi. Silloin työnantajasuoritukset on ilmoitettava ja maksettava palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Arvonlisävero

• Arvonlisävero on ilmoitettava ja maksettava verokautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä, esim. tammikuun arvonlisä- veroa  koskevan ilmoituksen pitää olla perillä maaliskuun 12. päivänä.
• Jos verokausi on neljänneskalenteri- vuosi sekä työnantajasuoritukset että arvonlisävero on ilmoitettava ja maksettava  viimeistään kalenterivuosineljännestä toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä.
• Jos verokausi on kalenterivuosi, arvonlisävero on ilmoitettava ja maksettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Sähköinen asiointi – OmaVero

• oma-aloitteiset verot kuten ALV ja työnantajasuoritukset
• lahjaveroilmoitus
• tilinumero
• selvityspyynnöt
• Verotili-palvelu poistuu kokonaan käytöstä 31.8.2017