Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Muistilista

Maksuprosentit

Työnantajan TyEL-maksut

20202019
Tilapäinen työnantaja25,3 %25,2 %
PK-yritys palkkasumma v. 2019 alle 2 086 500 €25,3 %25,2 %
Suurtyönantajan palkkasumma v. 2019, 2 086 500 € – 33 384 000 €25,12 %25,01 %
Suurtyönantajan palkkasumma v. 2019 yli 33 384 000 €25,09 %24,98 %

Perusmaksu ilman asiakashyvitystä, alennuksia tai maksuluokan vaikutusta


Työntekijän TyEL-maksut

20202019
17 – 52-vuotiaat7,15 %6,75 %
53 – 62-vuotiaat8,65 %8,25 %
63 – 67-vuotiaat7,15 %6,75 %


Vuosina 2017 – 2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53 – 62 vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi maksu. Vastaavasti samalta ajalta eläkettä kertyy 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan.


TyEL-rajat

20202019
Työntekijän ansion alaraja €/kk60,5759,36
Tilapäinen työnantaja8 6768 502
vain tilapäisiä työntekijöitä
6 kk:n palkkasumma alle €/6 kk
Sopimustyönantaja8 6768 502
jatkuvasti työntekijöitä tai
6 kk:n palkkasumma yli €/6 kk

YEL-rajat

20202019
18 – 52-vuotiaat24,10 %24,10 %
53 – 62-vuotiaat25,60 %25,60 %
63 – 67-vuotiaat24,10 %24,10 %
Aloittava yrittäjä (alennus 22 %)
18 – 52-vuotiaat18,798 %18,798 %
53 – 62-vuotiaat19,968 %19,968 %
63 – 67-vuotiaat18,798 %18,798 %


Vuosina 2017 – 2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53 – 62 vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi maksu. Vastaavasti eläkettä kertyy samalta ajalta 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan. YEL-maksu muuttuu seuraavan vuoden alusta, kun yrittäjä täyttää 53 vuotta tai 63 vuotta.


YEL-rajamäärät

20202019
(€/vuosi)
Työtulon alaraja7,968,997799,37
Työtulon yläraja180 750177 125
Työttömänä mahdollisuus KELAn päivärahaan, jos vähintään työtulo13 07612 816
Mahdollisuus liittyä työttömyyskassaan, jos vähintään työtulo13 70612 816

Sairausvakuutusmaksu

20202019
Työnantaja1,34 %0,77 %

Työttömyysvakuutusmaksu

20202019
Työnantaja, palkkasumma enintään 2 125 500 €0,45 %0,50 %
palkkasumman osa, joka ylittää 2 125 500 €1,70 %2,05 %
Työntekijä1,25 %1,50 %
TyEL-vakuutetusta osaomistajasta maksettava työnantajanmaksu0,45 %0,50 %
TyEL-vakuutetun osaomistajan maksu0,65 %0,78 %

Korot

20202019
Peruskorko 1.1. – 30.6.-0,25 %-0,25 %
Peruskorko 1.7. – 31.12.0,00 %
Viivästyskorko 1.1. – 30.6.8,00 %8,00 %
Viivästyskorko 1.7. – 31.12.8,00 %

Verotuksen tärkeät päivämäärät

Veroilmoitus

• neljän (4) kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden loppumisesta.

Verotus päättyy

• viimeistään kymmenen kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen.

Jäännösvero

• Yhteisön jäännösveron eräpäivä on yhteisön verotuksen päättymiskuukautta seuraavan  kuukauden 3. päivä.

Oma-aloitteiset verot

• Oma-aloitteisten verojen ilmoittamisen ja maksamisen määräpäivä on kuukauden 12. päivä.

Työnantajasuoritukset

• Yleensä verokausi on kalenterikuukausi. Silloin työnantajasuoritukset on maksettava palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivänä ja ilmoitettava tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä.

Arvonlisävero

• Arvonlisävero on ilmoitettava ja maksettava verokautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä, esim. tammikuun arvonlisäveroa  koskevan ilmoituksen pitää olla perillä maaliskuun 12. päivänä.
• Jos verokausi on neljänneskalenteri- vuosi sekä työnantajasuoritukset että arvonlisävero on ilmoitettava ja maksettava  viimeistään kalenterivuosineljännestä toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä.
• Jos verokausi on kalenterivuosi, arvonlisävero on ilmoitettava ja maksettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Sähköinen asiointi – OmaVero

• oma-aloitteiset verot kuten ALV ja työnantajasuoritukset
• lahjaveroilmoitus
• tilinumero
• selvityspyynnöt