Praxity – väylä kansainvälisille markkinoille

Oy Tuokko Ltd on jäsen Praxity AISBL:ssä, joka on maailman suurin itsenäisten tilintarkastustoimistojen sekä taloushallinto-, vero- ja liiketoiminnan konsultointia tarjoavien yritysten yhteenliittymä. Globalisaation myötä kehittyneen yhteenliittymän vuoksi voimme tarjota luotettavia ja tunnettuja alan yhteistyökumppaneita kaikista merkittävistä maista. Kontaktimme Praxityn jäsenyrityksissä mahdollistaa sen, että asiakkaamme saavat käyttöönsä kaikissa yli rajojen ulottuvissa liiketoimissa ammattimaista osaamista yhdestä paikasta.

Praxityn toiminta-ajatuksena on olla edistynein yhteenliittymä vahvoille, samanmielisille ja toimintaan sitoutuneille yrityksille, jotka itsenäisesti tuottavat laadukkaita palveluita ja ratkaisuja globaalisti.

Tavoitteena auttaa asiakkaita menestymään rajat ylittävissä liiketoimissa

Praxity tarjoaa väylän tilintarkastus- ja taloushallintoyrityksiin, jotka ovat sitoutuneet, kuten Tuokko, kansainvälisen liiketoiminnan osaamiseen. Asiakkaat voivat luottaa siihen, että Tuokon tilintarkastus-, vero- ja taloushallintoasiantuntijat yhteistyössä Praxityn jäsenyritysten kanssa muodostavat sellaisen ryhmän, joka tarvitaan toimintojen hoitamiseen kaikkialla maailmassa. Muodostettu ryhmä auttaa asiakasta toimimaan tehokkaasti ja pääsemään tavoitteisiin, missä tahansa maassa liiketoiminta onkin.

Praxityn jäsenyrityksillä on samalainen tulevaisuudennäkemys; ne tukevat asiakkaiden dynaamista kasvua kansainvälisissä toimeksiannoissa. Kuten Tuokko, jäsenyritykset ovat menestyneitä ja arvostettuja omassa maassaan. Yksin ja yhdessä Praxityn jäsenyritykset auttavat asiakkaitaan suunnittelemaan tulevaisuutta, tekemään päätöksiä ja olemaan kilpailukykyisiä. Praxityn jäsenyritykset tarjoavat pääsyn kansainvälisille markkinoille, hankkivat paikallista tietoa taloushallinnosta ja verotuksesta sekä tarjoavat tarvittavaa muuta konsultointia.

”Kasvavassa globaalissa liiketoimintaympäristössä itsenäiset Praxity jäsenyritykset muodostavat dynaamisen ja innovatiivisen vaihtoehdon tarjota palveluita kansainvälisellä tasolla unohtamatta jäsenyritysten paikallisen toiminnan merkitystä”, toteaa Rick Anderson, Praxityn hallituksen puheenjohtaja.

Praxityn tarjoamat yleisimmät palvelut ja palvelualueet ovat:

 • kansainväliset yhteydet yli 100 maahan
 • tilintarkastus
 • taloushallinto
 • ulkoistaminen
 • verotus ja verotusmenettelyyn liittyvät asiat
 • perheyritykset
 • erityistarkastus
 • yritysjärjestelyt
 • IT-tietoturvatarkastukset

 

“Truly Local, Totally Global, Trusted Advisers”

Otsikossa mainittu Praxityn tunnuslause kuvastaa sen toimintatapaa; olivatpa asiakkaat missä tahansa ja millä alalla tahansa, Praxityn jäsenyritysten luotettavat asiantuntijat toimivat yhdessä tuottaen käytännönläheisiä ja lisäarvoa tuottavia ratkaisuja. Tällä varmistutaan myös siitä, että rajat ylittävät riskit on kartoitettu ja asianmukaisesti käyty läpi. Kuten todettu, kansainväliseen toimintaan tähtääville paikallisille yrityksille voidaan näin tarjota paikallisten asiantuntijoiden osaamista uusilla alueilla.

Praxityllä on tarjota asiakkaiden käyttöön yli 39.000 luotettavan ja itsenäisen asiantuntijan osaaminen. Tästä joukosta löytyy parhaat asiantuntijat esim. seuraavien asioiden hoitamiseksi:

 • emoyhtiön tilintarkastajana vastata ja koordinoida koko konsernin tilintarkastus mukaan lukien ulkomaiset tytäryhtiöt
 • samalla tavalla voidaan hoitaa emoyhtiön taloushallinnon palveluita sekä koordinoida ulkomaisten tytäryhtiöiden vastaavia tehtäviä sekä konsernin raportointia
 • konsultointi ulkomaisesta lainsäädännöstä ja verotuksesta
 • neuvonta siirtohinnoittelussa
 • avustaminen kansainvälistymisen suunnittelussa, liiketoiminnan myynnissä ja muissa ulkomaisissa yritysjärjestelyissä
 • kattavien yritysten tai liiketoimintojen arvonmääritysten laatiminen
 • IT-tietoturvatarkastukset käsittäen myös koko konsernin ulkomaiset tytäryhtiöt

 

Jäsenyritysten sekä maantieteellisen kattavuuden että monipuolisen toimialaosaamisen vuoksi ne voivat muodostaa sellaisia asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä ryhmiä kuin kulloinenkin projekti edellyttää. Alla on esimerkkejä viimeaikaisista toimeksiannoista, missä Praxity-yritykset ovat huomioineet asiakkaan yli rajojen ulottuvat tarpeet keskitetysti ja kustannustehokkaasti:

 • Eräs Saksan suurimmista tietoliikenneyrityksistä tarvitsi konsultteja yli 50 maassa.
 • Flick Gocke Schaumburg koordinoi tarjouskilpailun muiden Praxity-jäsenyritysten avustuksella.
 • Brisbanessa sijaitseva Onique Holdings Pty Ltd tarvitsi tilintarkastus- ja verokonsultointipalveluita Etelä-Afrikassa, Englannissa, USA:ssa ja Kanadassa sijaitsevissa tytäryhtiöissä.
 • William Buck (Australia) hyödynsi Praxityä ja hankki tarvittavat palvelut neljästä muusta Praxity jäsenyrityksestä: Mazars, Rouse Partners, BKD ja MNP.
 • Kun kiinalaisen ShineWingin (Praxity jäsenyritys) valtio-omisteinen asiakas suunnitteli elektroniikka-alan yritysryppään hankintaa, he tarvitsivat tukea eurooppalaisilta kollegoilta.
 • saksalainen Falk & Co koordinoi eurooppalaisten yritysten due diligence-tarkastukset yhteistyössä LeitnerLeitner-yhtiön ja viiden muun Praxity-yhtiön kanssa.
 • Espoolainen konsernin emoyhtiö halusi järjestää konserniyhtiöiden tilintarkastuspalvelut niin, että palvelut tuotettaisiin asiakkaan näkökulmasta koordinoidusti yhdestä paikasta.
 • Tuokko hankki ja koordinoi ulkomaisten tytäryhtiöiden tilintarkastuspalvelut Praxityn jäsenyrityksestä Ruotsista, Virosta ja Latviasta.

 

Brexit – esimerkki ulkopuolelta tulleesta suunnittelutarpeesta

Kansainvälisessä toiminnassa muutostarve ja uudet toimintatavat eivät aina tule yrityksen sisältä vaan jokin ulkopuolinen asia saattaa pakottaa yrityksen johdon suunnittelemaan toimintaa uudestaan.  Taannoinen Brexit-kansanäänestys Isossa-Britanniassa osoitti, miten suuri vaikutus yhdellä maalla voi olla globaalissa taloudessa. Britannian irtaantumisen EU:sta on arvioitu mm. aiheuttavan lievän taantuman maailmantaloudessa syntyneen epävarmuuden vuoksi, vaikuttavan pankki- ja rahoitusmaailmaan merkittävästi ja vaikuttavan myös englantilaisten yritysten verotukseen – erityisesti arvonlisäverotukseen sillä on arvioitu olevan vaikutuksensa.

Oma kysymyksensä on EU-direktiivien sovellettavuus ja sitovuus jatkossa Britanniassa esim. tietoturva-asioissa, mutta myös kirjanpitoa sekä tilintarkastusta koskevassa EU-sääntelyssä. Kirjanpidon osalta tulee selvitettäväksi mm. jatkavatko brittiläiset yhtiöt IFRS-tilinpäätösnormiston noudattamista vai palaavatko ne käyttämään paikallista normistoa (UK GAAP) ja samoin EU-tilintarkastusdirektiivin ja säännöstön noudattaminen jatkossa selvitetään.

Britanniassa on kansainvälisistä pörssiyhtiöistä pk-sektorin yrityksiin ryhdytty kartoittamaan EU:sta irtaantumisen vaikutuksia ja siihen liittyviä riskejä (mm. vaikutukset tilinpäätöksessä ja osavuosikatsauksessa tasearvoihin sekä muihin tietoihin oikeat ja riittävät tiedot – ja going concern    -säännöt huomioiden). Britannian ulkopuolellakin olevat yritykset, joilla on esim. tytäryhtiö tai sijoituksia Britanniassa ja yritykset, joilla on kaupallisia yhteyksiä Britanniaan, tekevät saman riskianalyysin ainakin jossain laajuudessa. Lisäksi eri valtiot tekevät arvioita irtautumisen vaikutuksista ja mahdollisten tukien tarpeesta talouselämälle. Näiden kysymysten selvittelyssä Praxityn jäsenyritykset voivat tarjota asiantuntijapalveluita asiakkailleen, olivatpa ne sitten Britanniassa tai muualla maailmassa.

 

Tietoja Praxitystä

Praxityssä on jäsenenä 69 itsenäistä asiantuntijayritystä, jotka sijaitsevat 103 maassa. Toimipaikkoja jäsenyrityksillä on yhteensä 630. Yhtiöt työllistävät 39.000 asiantuntijaa ja yhdessä ne muodostavat ylivertaisen globaalin resurssin ja tietopankin. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 4 miljardia EUR.

Praxity AISBL on voittoa tavoittelematon yhteisö, jonka pääkonttori on Lontoossa. Praxity itsessään ei suorita tilintarkastusta eikä tarjoa vero- eikä muutakaan konsultointia ja sen palveluksessa on vain hallinnollista henkilökuntaa. Lisää tietoa sivustolla www.praxity.com.

Arvostettu International Accounting Bulletin -lehti valitsi Praxityn vuonna 2014 vuoden yhteistyöyritykseksi (Association of the Year 2014).