Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on avustaa organisaation ylintä johtoa siten, että asetettuihin tavoitteisiin päästään. Riippumattomana, ulkopuolisena asiantuntijan hoidamme arkaluontoisetkin toimeksiannot ammattitaitoisesti ja luottamuksellisesti. Objektiivisen arvioinnin avulla toimeksiantajan toiminta paranee ja tehostuu. Parhaimmillaan sisäinen tarkastus on hallituksen luotettava työrukkanen mieltä painavien riskien arvioimiseen ja hallintaan.

Tarjoamme sekä yksityiselle että julkiselle sektorille hyvän hallintotavan mukaisia neuvontapalveluita. Avustamme organisaatioita sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan kehittämisessä, organisoinnissa ja toteuttamisessa.

Riskienhallinnan ja väärinkäytösriskien torjunnassa arvioimme hallinnan tason ja kartoitamme merkittävät ja olennaiset riskit kehittämämme menetelmän avulla. Tarjoamme erityisosaamista eri riskialueiden – kuten rahoitus, IT, vastuullisuus – analysointiin ja sekä ydin- ja tukiprosessien kehittämiseen. Järjestämme myös räätälöityjä riskienhallinnan koulutuksia. Asiakaskunnassamme on erityisesti finanssivalvonnan toimiluvan varaisia sijoituspalveluyhtiöitä, rahastoyhtiötä ja vaihtoehtorahastojen hoitajia.