Tietojärjestelmätarkastus

Tietojärjestelmätarkastuksen avulla määrittelemme tietojenkäsittelytoiminnan kyvyt turvata organisaation tietoon liittyvät omaisuus ja varmistaa tietojen oikeellisuus, saatavuus sekä toiminnan jatkuvuus. Lisäksi arvioimme tietojenkäsittelytoiminnan kykyä saavuttaa organisaation päämäärät sekä käyttää resursseja mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tietojärjestelmätarkastuksen kohdealueita ovat muun muassa:

  • tietojenkäsittelytoiminnan organisaatio ja hallinto
  • palvelukeskus ja/tai keskeiset laitetilat ja toiminta niissä
  • virusohjelmistot
  • käytössä olevat sovellukset
  • tietoliikenne