Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Tilinpäätös- ja konsernitilinpäätösneuvonta

Tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskevat monet määräykset ja muotovaatimukset. Kirjanpitolain uudistuksen myötä mm. tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettävät tiedot riippuvat tilinpäätöstä laativan Yhteisön koosta ja merkittävyydestä. Myös sovellettava yhteisölainsäädäntö asettaa omat vaatimuksensa tilinpäätöksen laadinnalle. Autamme asiakkaitamme niin varsinaiseen tilinpäätökseen liittyvissä kirjanpidollisissa kysymyksissä, kuten jaksotukset ja arvostaminen kuin myös tilinpäätökseen liittyvässä verosuunnittelussa ja tilinpäätöksen esittämistapaan liittyvissä valinnoissa.

Konsernirakenteen suunnittelun taustalla ovat usein moninaiset syyt. Tavanomaisia syitä ovat mm. sukupolvenvaihdokset sekä verotuskäytännön, tehokkuuden, riskitekijöiden, liiketoiminnan muutosten, viranomaisvelvoitteiden ja henkilöstöasioiden aiheuttamat syyt. Olemme aktiivisesti asiakasyritysten käytettävissä konsernirakenteen muutostilanteissa. Varsinaisesta toiminnasta ulkopuolisen objektiivisella kokonaisuuden tarkastelulla saatetaan havaita sellaisia näkökohtia, jotka muuten jäisivät huomiotta.

Konsernirakenne tuo usein mukanaan myös taloudellisen seurannan, eli konserniraportoinnin ja kirjanpitolain mukaisen velvollisuuden konsernitilinpäätöksen laadintaan. Asiantuntijoillamme on vankka osaaminen konsernitilinpäätösten laadinnasta. Meiltä saa neuvoja ja halutessasi erillistä koulutusta varsinaisen konsernitilinpäätöksen laadintaan. Osa-alueet, joiden kehittämisessä ja luomisessa tarjoamme apuamme, ovat mm.

  • konsernitilinpäätösmallin ja tarvittavien konsernilaskentapohjien luominen,
  • konsolidointiohjelmien käyttöönotto sekä raportointiohjeistuksen ja toimintarutiinien kehittäminen.