Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Tuokon tarina

Tuokko on vuonna 1971 perustettu asiantuntijaorganisaatio, joka on kasvanut  Suomen suurimmaksi perheyritykseksi alallaan. Tuokko työllistää noin 70 taloushallinnon, tilintarkastuksen, verotuksen ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaista Suomessa ja Virossa. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä. Aluetoimistomme Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Turussa tarjoavat kattavasti palveluita ympäri Suomen.

 

Missio, visio ja arvot

Missiomme on olla Suomen asiakaslähtöisin asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa liiketoiminnallista ja hallinnollista lisäarvoa asiakkailleen.

Arvomme ovat


Asiantuntemus

Asiantuntemus on toimintamme ydin. Kehitämme ja ylläpidämme jatkuvasti pääomaamme – ammattitaitoa ja osaamista. Seuraamme tarkasti aikaa ja sopeudumme ketterästi alati muuttuvaan toimintaympäristöön.

Palvelualttius

Palvelussa annamme aina parastamme. Kohtaamisissa toimimme rehellisesti ja ystävällisesti, ja suhtautumisemme on arvostavaa ja myönteistä. Vuorovaikutuksessa olemme aidosti läsnä, kuuntelemme, oivallamme ja löydämme yhdessä vastaukset.

Luotettavuus

Olemme riippumattomia ja käsittelemme tietojamme luotettavasti. Noudatamme lainsäädäntöä ja alan säännöksiä. Reagoimme, pysymme sovituissa aikatauluissa ja pidämme asianosaiset ajan tasalla. Toimimme rohkeasti tunnustaen myös virheemme osana inhimillistä kasvua.

Joukkuepeli

Toimimme yhtenä joukkueena, kunnioitamme erilaisuutta ja autamme toisiamme loistamaan. Olemme yksi Tuokko-perhe, ylpeä ja huolta pitävä jokaisesta jäsenestämme.

Visiomme on kasvaa todelliseksi haastajaksi kansainvälisten ja suurten kansallisten toimijoiden rinnalle.

Historia

1970-luku

Suoritettuaan KHT-tutkinnon Yrjö Tuokko perusti nimeään kantavan tilintarkastustoimiston Tilintarkastus Yrjö Tuokko Ky:n vuonna 1971. Toiminta alkoi yhden miehen tilintarkastustoimistona espoolaisen omakotitalon ullakkohuoneessa. Ensimmäiset tilintarkastusasiakkaat olivat kuljetusalaa edustavat valtakunnalliset järjestöt ja yhtiöt. Tämä sen vuoksi, että ennen KHT-tutkinnon suorittamista Yrjö Tuokko toimi lähes kymmenen vuotta taloushallinnon johtotehtävissä.

Pian toiminta laajeni ja ullakkohuoneesta muutettiin 1970-luvun puolessa välissä Helsingin keskustaan. Henkilökuntaa oli tuolloin noin 10 ja asiakaskunta käsitti lähes 500 asiakasta, jotka edustivat eri yritysmuotoja.

1980-luku

Toiminnan ja henkilökunnan kasvaessa tasaisesti jouduimme 1980-luvun alkupuolella tilanteeseen, jossa seinät tulivat jälleen vastaan ja muutto uusiin tiloihin oli edessä. Vuonna 1984 hankimme omaksi toimitilakiinteistöksi Helsingin Kulosaaresta hirsisen, kaksikerroksisen rantahuvilan Villa Neoviuksen. Muuton aikaan henkilökunta oli tuplaantunut – meitä oli runsaat 20 henkilöä ja asiakkaidemme lukumäärä lähenteli tuhatta. Asiakaskunnan kasvu kohdistui suurelta osin pk-sektorin yrityksiin. Merkittävän osan asiakaskunnastamme muodostivat jo tuolloin suuryritykset.

1980-luvun lopulla perustimme yrityssaneerauksiin erikoistuneen tarkastusryhmän. Jälkikäteen tarkasteltuna tarkastusryhmän perustaminen ajoittui oikeaan aikaan 1990-luvun lamaa ajatellen.

Tilintarkastusalan kansainvälistyminen käynnistyi 1980-luvulla kansainvälisten tilintarkastusketjujen jalkautuessa myös Suomeen. Ensimmäinen kansainvälinen yhteistyökumppanimme oli Grant Thornton -ketju, jonka kanssa yhteistyö alkoi 1980-luvun lopulla ja jatkui aina 1990-luvun puoliväliin asti.

1990-luku

1980-luvun loppua ja erityisesti 1990-luvun alkupuolta leimasi talouselämässä lähimain holtiton meno. Yritysten velkaantuminen pääpainoisesti ulkomaisella luotonotolla, jatkuva turbulenssinomainen hintojen, korkojen ja arvojen nousu sekä yli 30 % devalvaatio olivat tekijöitä, jotka romahduttivat talouden ennennäkemättömään lamaan. Tämä johti tuhansien yritysten konkursseihin ja sitä kautta omaisuuden uusjakoon jopa niin, että eräät instituutioina pidetyt yksiköt hävisivät talouselämämme kartalta.

Tämä kehitys merkitsi toiminnassamme sitä, että erityistarkastusryhmämme kasvoi ollen suurimmillaan 10 – 15 henkilöä. Olemme olleet mukana yli 2000 erityistarkastuksessa. Joukossa on lähes kaikki miljardiluokan konkurssit Suomessa. Konkurssi sinänsä on talouselämään kuuluva ilmiö, ja useimmat konkurssit ovat väistämätön seuraus muuttuneista olosuhteista.

Viron itsenäistymisen jälkeen suomalaisten yritysten toiminta Virossa kasvoi, jonka myötä näimme tarpeen suomalaisia yrityksiä ymmärtävälle tilitoimistotoiminnalle. Viron itsenäistyttyä perustimme vuonna 1992 Tuokko OÜ:n Tallinnaan.  Tuokko OÜ työllistää tällä hetkellä 18 henkilöä. Lisätietoja Tuokko OÜ:stä
1990-luvun puolivälissä aloitimme yhteistyön kansainvälisen Deloitte-ketjun kanssa. Henkilökuntaa oli tuolloin jo yli 40. Muutimme jälleen, tällä kertaa Helsingin Munkkiniemeen. Villa Neoviuksesta emme kuitenkaan luopuneet, vaan se jäi edelleen yhtiömme käyttöön.

1990-luvulla aloitettu EU-instituutioiden ja EU:n projektirahoituksen tarkastus tuli osaksi toimintaamme. Olimme viisi vuotta Euroopan investointipankin tilintarkastajina – yhden vuoden peräti tilintarkastajien puheenjohtajana. Tässä yhteydessä osallistuimme myös EU-varojen käyttöä koskeviin tarkastuksiin useissa jäsenmaissa mm. Hollannissa, Itävallassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa.

2000-luku

Irtaannuimme Deloitte-ketjusta vuonna 2001, minkä jälkeen perustettiin Tuokko Tilintarkastus Oy. Yrjö Tuokko Oy jäi emoyhtiön rooliin.

Vuonna 2002 Suomen liiketoimintaa laajennettiin Viron kokemusten innoittamana taloushallinnon ulkoistamispalveluihin. Konserniin ostettiin kaksi tilitoimistoa, jotka toimivat pian yhdessä nimellä Tuokko Laskenta Oy.

Vuonna 2003 toteutettiin yrityksessä sukupolvenvaihdos, jolloin Yrjö Tuokko siirsi perustamansa yrityksen omistuksen lapsilleen Pialle ja Timolle. Yrjö Tuokko Oy:n nimi muutettiin Tuokko Yhtiöt Oy:ksi vuonna 2009.

Vuonna 2009 aloitimme kansainvälisen yhteistyön Praxity-verkoston kanssa. Praxity on maailman suurin kansainvälinen eri maissa toimivien itsenäisten tilintarkastustoimistojen liittouma. Praxityn toiminta ulottuu Aasiasta Amerikkaan – sillä on yli 690 jäsenyritystä ja yli 47 000 asiantuntijaa 103 maassa. Praxityn iskulause ”Truly Local, Totally Global, Trusted Advisers” kuvaa sitä, että sen edustajat ovat alansa parhaita. Kansainvälinen IAB (International Accounting Bulletin) on palkinnut Praxityn useina vuosina, viimeksi vuonna 2017, jolloin Praxity valittiin vuoden liittoumaksi.

2010-luku

Olemme edelleen suomalainen yhtiö, jonka päätöksenteko ja vastuu pysyvät kotimaassa. Tilitoimistomme Tuokko Laskenta Oy sulautui keväällä 2013 Tuokko Tilintarkastus Oy:öön. Sulautumisessa yhtiön nimeksi valittiin Oy Tuokko Ltd. Seuraamme jatkuvasti kehitystä ja laajennamme palveluvalikoimaamme sekä hyödynnämme laaja-alaisesti henkilöstömme osaamista tarjoamissamme asiantuntijapalveluissa. Jatkamme kansainvälistymistä ja verkostoidumme Praxityn kautta vahvasti globaaleille markkinoille. Näin toimien voimme yhä palvella nopeasti, asiantuntevasti ja luottamuksellisesti asiakkaitamme sekä kotimaassa että kaikkialla maailmassa. Toimimme aktiivisesti useissa alamme toimielimissä. Lisäksi olemme Haaga-Helia Partner.