Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Muut tilintarkastuksen toimeksiannot (lakisääteiset ja varmennustoimeksiannot)

Yhteisölainsäädäntömme sisältää erinäisissä tilanteissa vaatimuksen tilintarkastajan suorittamasta toimeksiannosta, joka ei varsinaisesti liity lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamiseen. Osa toimeksiannoista kuuluu Yhteisölainsäädännön perusteella Yhteisön varsinaisen tilintarkastajan tehtäviin, osasta toimeksiannoista voidaan toimeksiannon suorittaja sopia erikseen. Tällaisia toimeksiantoja ovat mm.

 • sulautumiseen ja jakautumiseen liittyvät lausunnot
 • Osakeyhtiölain tarkoittama erityinen tarkastus – linkitys oikeaan kohtaan, ks. alla.
 • asiakasyrityksiä koskevien erityislainsäädäntöjen vaatimat lausunnot ja varmennukset

Varmennustoimeksiannolla tarkoitetaan auktorisoidun tilintarkastajan suorittamia muita toimeksiantoja kuin lakisääteistä tilintarkastusta. ”Varmennustoimeksiannolla” tarkoitetaan toimeksiantoa, jossa tilintarkastaja esittää johtopäätöksen, jonka tarkoituksena on lisätä aiottujen käyttäjien – muiden kuin vastuussa olevan osapuolen – luottamusta lopputulokseen, joka on saatu arvioimalla kohdetta kriteerien perusteella tai mittaamalla se kriteerejä käyttäen. Tällaisia toimeksiantoja ovat mm.

 • avustustilitykset
 • puolivuosikatsaukset
 • rahankeräysten tarkastukset
 • yrityssaneeraukseen liittyvät selvitykset
 • arvonlaskennan tarkastukset
 • vakavaraisuuden hallinnan arvioinnit
 • asiakasvarojen luotettavaa hoitoa koskevat tarkastukset

Osakeyhtiölain mukainen erityinen tarkastus

Erityistä tarkastusta koskevat säännökset liittyvät lain poikkeustilanteisiin tarkoitettuun vähemmistönsuojamenettelyyn.

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on mahdollista hakea yhtiön kotipaikan aluehallintovirastolta erityisen tarkastuksen toimittamista. Erityinen tarkastus koskee

 • yhtiön hallintoa ja kirjanpitoa, taikka
 • tiettyjä toimenpiteitä ja seikkoja tietyllä päättyneellä ajanjaksolla.

Tyypillisesti tällaisia tapauksia ovat tilanteet, joissa vähemmistöosakkeenomistaja katsoo omia etujaan loukatuksi tai on muutoin tyytymätön yhtiön osakkeenomistajien enemmistön päätöksiin. Yleinen käytäntö on, että tällaisen tarkastuksen suorittaa muu kuin yhtiön oma tilintarkastaja.