Veroasioiden valtuutukset muuttuvat

 

Veroasioiden valtuutukset muuttuuvat ja Suomi.fi Valtuudet -palvelu korvaa Katso-roolit vuoden 2019 loppuun mennessä. Katso-valtuutukset eivät muutu automaattisesti Suomi.fi-valtuutukseksi. Tilitoimisto voi pyytää valtuutusta asiakkaalta tai yrittäjä voi oma-aloitteisesti valtuuttaa kirjanpitäjänsä Suomi.fi-verkkopalvelussa.

Veroasioiden valtuutukset muuttuvat marraskuun alusta 2018. Valtuutuksia voi tehdä Suomi.fi Valtuudet -palvelussa jo nyt, mutta Verohallinnon asiointikanavissa ne ovat toiminnassa vasta 1.11.2018 alkaen.

Katso-valtuutus toimii 31.12.2019 asti. Katso-valtuutusten käytössä on siirtymäaika, mutta samalla Katso-rooleja myös karsitaan eikä OmaVerossa voi enää asioida tuloveroilmoittaminen ja oma-aloitteisten verojen ilmoittaja -rooleilla marraskuusta lähtien. Käyttäjiä suositellaan siirtymään Suomi.fi -valtuuttamiseen mahdollisimman pian.

Osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja  avoimet yhtiöt

Osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden ja avointen yhtiöiden veroasioita voidaan hoitaa OmaVerossa Katso-tunnisteella siirtymäaikana vuoden 2019 loppuun seuraavilla Katso-rooleilla: yrityksen pääkäyttäjä, yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä ja Yrityksen OmaVero. Omavero-palvelussa ei voi asioida enää 1.11.2018 lähtien katso-rooleilla Tuloveroilmoittaminen ja Oma-aloitteisten verojen ilmoittaja.

Yhdistykset ja säätiöt

Yhdistysten ja säätiöiden (ei merkitty kaupparekisteriin) veroasioiden hoitaminen Suomi.fi-valtuutuksella ei ole mahdollista. Lisäksi kunnat, seurakunnat, valtion organisaatiot, oppilaitokset, elinkeinoyhtymät, verotusyhtymät, kuolinpesät, viranomaiset ja ulkomaalaiset organisaatiot jatkavat Katson käyttämistä.

Kaksi valtuutta – veroasioiden hoito ja veroilmoittaminen

Veroasiointiin on kaksi eri valtuutta: veroasioiden hoito ja veroilmoittaminen. Veroasioiden hoito oikeuttaa hoitamaan valtuuttajan puolesta kaikkia veroasioita kaikissa Verohallinnon asiointikanavissa. Veroilmoittaminen-valtuutuksella asianhoitaja voi antaa valtuuttajan puolesta vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia.

Suomi.fi Valtuudet -palveluun (Verohallinnon verkkopalvelut) tunnistautuminen tapahtuu vahvalla tunnisteella, kuten henkilökohtainen pankkitunniste, mobiilivarmenne tai HST-kortti. Erillistä hallinto- ja pääkäyttäjäsalasanaa ei ole.

Kaikki Katsossa annetut valtuudet on annettava uudestaan Suomi.fi Valtuudet -palvelussa 31.12.2019 mennessä. Oy Tuokko Ltd lähettää tarkemman ohjeistuksen asiakkailleen Suomi.fi Valtuutuksen antamisesta syyskuun aikana.

Lisätietoja

Pia Hatinen 040 4553 444
pia.hatinen@tuokko.fi