Verohallinto, Suomi.fi -valtuutus ja Katso-tunniste

Kirjoittaja

Leena Juusela
Senior Tax Manager, DE, Veropalvelut – Arvonlisävero, Turku
+358 44 018 0354

Suomi.fi

Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa henkilö tai yritys voi antaa veroasioiden hoitamiseen kahdenlaisia valtuutuksia:

  • veroasioiden hoito (kaikki veroasiat)
  • veroilmoittaminen (vain ilmoittaminen)

Verohallinto suosittelee Suomi.fi-valtuuksien käyttöönottoa vuoden 2018 aikana; se on mahdollista 1.11.2018 alkaen. Suomi.fi – palveluun tunnistaudutaan sähköisesti omilla vahvan tunnistautumisen välineillä (pankkitunnukset, mobiilitunnistus, HST-varmenne ja organisaatiovarmenne).

Tulorekisteri-ilmoittaminen 2019

Kaikki työnantajat ilmoittavat 1.1.2019 alkaen maksamansa palkat tulorekisteriin. Palkkatietojen ilmoittamista varten tarvitaan Suomi.fi-valtuudet.

Ilmoittamisen roolit:

  • palkkatietojen ilmoittaminen
  • palkkatietojen katselu

Valtuutukset

Henkilö tai yritys voi valtuuttaa toisen henkilön tai toisen yrityksen hoitamaan veroasioita puolestaan. Palvelussa voi myös pyytää valtuutusta toiselta henkilöltä tai yritykseltä ja hallinnoida valtuutuksia keskitetysti. Valtuudet-palvelussa voi pyytää yhdellä kirjautumisella useita valtuuksia.

Yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön valtuutus tulorekisterin rooleihin vaaditaan, joten nimenkirjoitusoikeudet on syytä tarkistaa.

Myös yksityishenkilöt voivat ottaa Suomi.fi-valtuudet käyttöön ja esim. valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan veroasioita puolestaan Valtuudet-palvelussa.

Alaikäisen lapsen veroasioita voi hoitaa OmaVerossa automaattisesti marraskuusta 2018 lähtien. Valtuudet-palvelu tarkistaa väestötietojärjestelmästä, onko palveluun kirjautuneella henkilöllä huoltajan oikeus asioida alaikäisen lapsen puolesta.

Valtuutus astuu voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet sen.

Huom! Suomi.fi-palvelussa tehty valtuutuspyyntö ei välity automaattisesti toiselle osapuolelle kuten KATSO-valtakirjojen osalta. Täytyy siis ilmoittaa toiselle osapuolelle, että on pyytänyt valtuutusta joltakulta tai halunnut valtuuttaa jonkun toisen asioimaan puolestaan.

Kun valtuutetulle on myönnetty Suomi.fi-valtuus veroasioiden hoitamiseen, hän voi kirjautua Verohallinnon verkkopalveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

KATSO-tunniste jää käyttöön siirtymäajaksi 31.12.2019 asti

Kaikki yritysmuodot voivat asioida myös KATSO-valtuuksilla Verohallinnon palveluissa vuoden 2019 loppuun.

Alun perin tämä koski vain yhtiöitä. OmaVero-palvelua varten liikkeen- tai ammatinharjoittajien on kuitenkin myönnettävä asianhoitajilleen uusi KATSO-rooli ”Henkilön ja yrittäjän OmaVero”. Sama koskee myös maa- tai metsätalouden harjoittajia.

KATSO-tunnistetta ei kuitenkaan voi käyttää tulorekisteri-ilmoittamiseen; siihen tarvitaan Suomi.fi –tunnistus!

KATSO-tunniste säilyy veroasioinnissa 31.12.2019 jälkeenkin seuraavilla verovelvollisilla

  • yhtymät, kuolinpesät, yhteisetuudet, säätiöt, yhdistykset
  • ulkomaalaiset
  • julkiset toimijat

20.9.2018