Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Oletko perustamassa yritystä tai harkitsetko kommandiittiyhtiön muuttamista osakeyhtiöksi?

Tuokon asiantuntijat auttavat yritystoiminnan eri vaiheissa, oli kyse sitten yrityksen perustamisesta, yritysmuodon muuttamisesta tai yritystoiminnan lopettamisesta. Usein pienimuotoista yritystoimintaa on aloitettu toiminimellä ja yritystoiminnan kasvaessa varsinkin riskien ja verotuksen takia kannattaa harkita yritysmuodon muuttamista osakeyhtiöksi.  Asiantuntija auttaa oikean yritysmuodon valinnassa ja huomioi eri yritysmuotojen väliset verotukselliset erot.

Tuokon asiantuntijat auttavat myös muissa yritysjärjestelytilanteissa, kuten yritysten sulautumisissa ja jakautumisissa. Yritykseen on saattanut kertyä toiminnan aikana liiketoimintaan kuulumatonta omaisuutta, kuten kiinteistöjä ja osakkeita. Ennen yrityskauppaa kannattaa selvittää vaihtoehdot keventää yrityksen tasetta. Taseen keventämisellä saavutetaan todennäköisesti parempi osakkeiden kauppahinta. Taseen keventämisellä myös yritystoimintaa jatkava perillinen maksaa vähemmän lahjaveroa.

Tiedätkö yrityksesi arvon? Tuokon asiantuntijat laativat yrityksen arvonmäärityksen, josta on hyötyä niin yrityskauppatilanteessa, kuin luovutettaessa yrityksen osakkeita omalle lapselle lahjana tai alihintaisena kauppana.